آثار هنری
 شماره جادویی (2022)
پاندورا دیوانه (2022)
مرد خندان (2022)
D2C (2022)
پاسخ نهایی (2021)
ریپلز (2021)
منظره (2021)
بدون عنوان (2021)
#ultratower (2021)
#ماه نو (2020)
#پرتره (2020)
مجله سفید (2019)
برنامه منشور (2017)
جعبه سیاه (2017)
جهان تو هستی (19-2016)
نابغه (15-2014)
یک جعلی واقعیت را نشان می دهد (2014)

Sazae Bot (2010-17)